Menu


Forside
Billeder fra klinikken
Klinikken tilbyder
Ventetider
Jonathan Leunbach
Kontakt klinikken
Priser for privatpatienter
Sådan finder du frem
Akkreditering
Privatlivspolitik
Patientvejledninger
Vejledning i sterilisation af mand
Udtømning til koloskopi
Fjernelse af knude i hud/underhud
Operation for nedgroet negl
Koloskopi vejledning
Gastroskopi vejledning
Sigmoideoskopi vejledning
Hæmoridebehandling vejledning

Nasal gastroskopi vejledning


Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af spiserør og mavesæk og tolvfingertarm.
 

Inden undersøgelsen:

Tager du syrehæmmende medicin skal du, om muligt, stoppe med dette 2 uger inden undersøgelsen.

Tager du Marevan eller Marcoumar skal din INR kontrolleres indenfor 3 dage inden undersøgelsen. Er INR over 3 skal du kontakte klinikken.

Du skal være fastende da undersøgelsen kun kan foregår på tom mave:

-6 timer før undersøgelsen og frem til undersøgelsen må du ikke indtage andet end vand og vandigt saftevand. Du må ikke indtage mælkeprodukter. Du må gerne tage evt. morgen medicin.

-2 timer før undersøgelsen skal du være totalt fastende. Dvs. du hverken må spise, drikke eller ryge.

Selve undersøgelsen


Der vil blive lagt lokalbedøvende gel i begge næsebor. Dette vil bedøve næsen og svælget.

Herefter vil kikkerten blive ført gennem næsen og ned gennem svælget spiserør mavesæk og tolvfingertarm.

Der vil undervejs blive pustet luft ned i mavesækken.

Du kan sagtens trække vejret og tale under undersøgelsen.

Slimhinden vil blive grundig kigget efter og der vil evt. blive taget vævsprøver.

Efter undersøgelsen

Pga. den lokalbedøvende gel i svælget må du først spise og drikke 1/2 time efter undersøgelsen.
Du vil få en grundig information omkring hvad undersøgelsen viste, og der vil blive lagt en plan for din videre behandling.
Der vil ligeledes blive sendt et brev til din praktiserende læge.

Komplikationer

Komplikationer til gastroskopi er meget sjældent.
Man kan være lidt øm i næsen og svælget efterfølgende og evt. have en smule næseblod.
I ekstremt sjældne tilfælde kan der opstå lungebetændelse, blødning eller skade/perforation.

Kirurgisk Klinik Horsens                 www.kirurgihorsens.dk             telefon 7561 5777
 

  Kirurgisk Klinik Horsens, Nørregade 1, 1. sal, 8700 Horsens